Sản phẩm

Trang chủ / Thales

Thales

Hiển thị

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỊNH DANH VÀ TRUY CẬP (IAM) CỦA THALES

Thales là công ty hàng đầu thế giới về bảo vệ dữ liệu, cung cấp mọi thứ mà một...

Xem chi tiết

Giải pháp Multi-Factor Authentication – Thales

SafeNet Authentication Service Private Cloud Edition (SAS-PCE) là một nền tảng xác thực on-premises, giúp việc xác thực dễ...

Xem chi tiết