Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm

Sản phẩm

Hiển thị

Giải Pháp Voltage Data Security 

Voltage SecureData cung cấp các giải pháp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong cơ sở...

Xem chi tiết

Giải pháp Dò Quét Lỗ Hổng Bảo Mật Ứng Dụng Web – Fortify

DAST (Dynamic Application Security Testing) là một phương pháp kiểm tra bảo mật ứng dụng động, tập trung vào...

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP BẢO VỆ DANH TÍNH CỦA ACALVIO (ITDR)

ShadowPlex Identity Protection, một giải pháp phát hiện và đáp ứng mối đe dọa về danh tính (ITDR) cung...

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỊNH DANH VÀ TRUY CẬP (IAM) CỦA THALES

Thales là công ty hàng đầu thế giới về bảo vệ dữ liệu, cung cấp mọi thứ mà một...

Xem chi tiết

Giải pháp Multi-Factor Authentication – Thales

SafeNet Authentication Service Private Cloud Edition (SAS-PCE) là một nền tảng xác thực on-premises, giúp việc xác thực dễ...

Xem chi tiết

Giải Pháp Giám Sát Tổng Thể DevSecOps – DATADOG

Datadog được thành lập vào năm 2010, Datadog là một công ty khởi nghiệp do VC tài trợ cung...

Xem chi tiết

Giải Pháp Email Security – CloudFlare Area 1

Cloudflare Area 1 là một giải pháp cloud-native email security, nhằm xác định và chặn các cuộc tấn công...

Xem chi tiết

Giải pháp ZeroTrust và SASE của CloudFlare

Cloudflare là một công ty bảo mật được thành lập vào tháng 7 năm 2009. Họ cung cấp CDN,...

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP PHÒNG THỦ CHỦ ĐỘNG DECEPTION ACALVIO SHADOWPLEX

Giải pháp Deception ShadowPlex của Acalvio là một giải pháp sử dụng công nghệ “lừa dối”, cung cấp khả...

Xem chi tiết

Giải Pháp Tường Lửa Ứng Dụng Web (WAF) của CloudFlare

Cloudflare là nhà cung cấp mạng phân phối nội dung, dịch vụ bảo mật Internet và các dịch vụ...

Xem chi tiết